TRYGG LEVERANTÖR AV SÄKRA PRODUKTER

Villkor

Pris: Priser anges i SEK och är exklusive moms, OBSERVERA! Ev ÅF rabatt avdrages från bruttopris.

Det rekommenderade butikspris/slutkundpris är bruttopris + pålagd moms, (d.v.s bruttopris x 1,25).

 
Leveransvillkor: Leverans är i normalfallet framme inom 1-4 vardagar. Fraktkostnaden varierar beroende på vilken  
vikt, strl och ort paketet skall till. Vi har avtal med DHL och prisexempel på ett 5-kilospaket till stad  
i Sverige är 129:- exkl. moms. Inga andra avgifter tillkommer. Lägsta ordervärde 500:- netto.  
Välkommen att kontakta oss för ytterligare information/pris om just ditt paket.  
 
Betalningsvillkor: Faktura 30 dagar netto, vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.  
Vid ny återförsäljare, tillämpas sedvanlig kreditprövning.  
 
Reklamation/retur: Synlig transportskada ska anmälas direkt till chauffören och anmärkas på fraktsedeln direkt vid  
mottagandet. Om skadan inte är synlig på ytterförpackning ska skadan anmälas till oss på

08-759 54 00/070-759 54 45 senast 5 dagar efter mottagen leverans.

 
 
Giltighet: Priserna gäller under 2019 eller tills annat anges. Vi förbehåller oss för ev. felskrivning samt rätt  
prisjusteringar utan föregående avisering.  

 

Observera vid reklamation/retur

1.Före retur oberoende av orsak ska alltid kontakt tas med SafeE AB först.

Vi skapar returorder. Vid retur anges anledning till retur och fakturanummer. För återsänd vara som inte föregåtts av kontakt med oss tar vi inget ansvar.

 1. Varan och originalförpackning ska återsändas och vara i nyskick.
 2. Sedan returvara godkänts, sänds den omedelbart tillbaks till SafeE AB och krediteras utan returavdrag, detta förutsatt att returorder är skapad inom 10 dagar från fakturadag.
 3. Returnerade varor krediteras med fullt belopp när det sker inom 10 dagar netto. Returnerade varor krediteras med 25 % returavdrag vid returskapande efter 10 dagar netto från fakturadag dock max 30 dagar netto från fakturadatum. När 30 dagar netto passerat har returrätt upphört.
 4. Returer på grund av felbeställning sker med av kunden betald frakt.
 5. Vid returer på grund av defekt vara står SafeE AB för frakt.
 6. Har SafeE AB sänt felaktig eller felexpedierat en vara står SafeE AB för frakt och det krediteras alltid.

 

 

GDPR Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation)

SafeE´s INTEGRITETSPOLICY

På SafeE värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Vår behandling av dina personuppgifter syftar endast till att främja ditt användande av vår beställningstjänst för ÅF på hemsidan och för att kunna ge god service och följa upp ordar, returer och andra fall av affärsmässig relation. Vi lämnar aldrig informationen till 3 part.

I vår skyldighet ligger att beskriva hur vi hanterar dina företagsuppgifter och om det kan du läsa här nedan där det förklaras hur dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter, dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem.

SafeE AB, organisationsnummer 556833–5920, med adress Kronvägen 34A, 175 67 JÄRFÄLLA är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter inom SafeE ÅF e-handel.

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss info@safee.se.

Personuppgifter vi behandlar om dig Personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi genererar om dig: • Företagsnamn • Namn: för- och efternamn • Kontaktinformation: adress, e-postadress, telefonnummer. • IP-adress • organisationsnummer • Orderinformation: orderhistorik, information om beställda varor. • Information om köp: köphistorik, information om köpta varor, tidpunkt för köp. • Information om reklamations-, och garantiärenden: information om reklamationsärendet, information om produktgarantier, information om köpta varor, kundens korrespondens. • Information om dina köp samt information om utförd tjänst: köpta artiklar och tjänster, betalbelopp, datum och betalsätt, rabatter, information om utförd reparation och service. • Användargenererad information: besöks- och klickhistorik, baserat på användning av företagets webbsidor och andra tjänster i digitala kanaler.

Hur och varför vi använder dina personuppgifter som ÅF-e-handelskund

Vi behandlar viss information om dig t ex för att du har valt att lägga en beställning hos oss. De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för nedan beskrivna ändamål och laglig grund: Hur och varför vi använder dina personuppgifter som e-handelskund Ändamål Behandling Kategorier av personuppgifter Laglig grund Lagringstid

För att kunna hantera dina beställningar, köp och returer. • Leverans, inklusive avisering och kommunikation rörande leveransen. •  Kommunikation gällande betalningsgodkännande • Felsökning vid eventuella leveransfel. • Hantering av reklamations- och garantiärenden. • Namn • Kontaktinformation • Information om dina köp • Betalningsgodkännande. För att kunna hantera kundtjänstärenden. • Kommunicera med dig och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller digitalt. • Utreda klagomål- och supportärenden. • Namn • Kontaktinformation • Kundens korrespondens • Uppgifter om klagomålet. Berättigat intresse Till dess att ärendet är avslutat och för en tid om 12 månader därefter. För att kunna marknadsföra produkter och tjänster. • Direktmarknadsföring via digitala kanaler, epost och sms. • Namn • Kontaktinformation • Information om dina köp. • Berättigat intresse Från insamlandet och för en tid om 12 månader därefter. • Kontaktinformation.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om specifika lagringsperioder under rubriken ”För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter”. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har rätt att:

 • få bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag) utan kostnad. Vid uppenbart ogrundade eller orimliga registerbegäranden (särskilt p.g.a. att begärandena är upprepade) kan dock en administrativ avgift tas ut eller begäran nekas.
 • få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in
 • få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig. Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler, t ex kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. Cookies och liknande tekniker Vi använder cookies, och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på vår hemsida och i våra webtjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Vad är cookies? Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror.

Dessa skickas från SafeE´s eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies: • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app. • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut. • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker. • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida. • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons. Varför använder vi cookies? De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande: Nödvändiga cookies är helt nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, t.ex. våra vår kundportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies. Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål. Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga. Reklamcookies möjliggör för oss att rikta relevant marknadsföring till dig. Hur kan du kontrollera SafeE´s användande av cookies Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på sätt som framgår nedan. Du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Hur du kontaktar oss Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på info@safee.se

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-12-19