TRYGG LEVERANTÖR AV SÄKRA PRODUKTER

Kortfattat handlar förebyggande av inbrott eller störning om följande:

-Se till att från början öka det upplevda priset för brottet hos den som ämnat utföra det genom att:

 

  1. Minska tillfälle till brott genom förbättring av den fysiska miljön.

 

  1. Ta bort ursäkter (d.v.s. reducera anonymitet genom ex. id vid passage, nr logg, tydliga regler, markera områden, underhålla skador, skyltar osv.)

 

  1. Tillse god social kontroll genom hög grad av mänskligt frekventerande av platser och genom så stor överblickbarhet som möjligt människor emellan.