TRYGG LEVERANTÖR AV SÄKRA PRODUKTER

COVERLOCK®- hänglåset med osynlig bygel. Ficklampan PRO-1 och den taktiska ficklampan TacOne® tillhör de absolut kraftfullaste lamporna i sitt format. Vi har även utvecklat UV-1, en professionell ficklampa med UV ljus , UV-1 är speciellt utvecklad för forensiskt bruk, verifierar sedlar och synliggör bland annat DNA märkning.

Våra säkerhetslösningar för fönster och dörrar skyddar mot fallolyckor och oönskat besök. Barnskyddande modeller är patenterade, testade och godkända enl. SS3587 av statens provningsanstalt. Säkerhetsspärrarna tillåter vädring och är utrymningsbara utan att de kan öppnas utifrån. Att vädra på detta vis kallar vi, vädra säkert!