Säkerhetsvajer

*

Art. nr 1400-01

Beskrivning

Art. nr 1400-01

Universal Säkerhetsvajer med lås motverkar fallolyckor

Universal säkerhetsvajer passar alla dörr och fönsterprofiler

 

Säkerhetsvajer Penkid

Universal passar alla profiler!

Säkerhetsvajern begränsar öppning av

fönster och dörrar. Vajern är främst tänkt att användas

i förebyggande syfte för att motverka fallolyckor från:

-Fönster

-Dörrar, luckor osv.

 

Kan med fördel även användas till:

-Skjutpartier

-Hyllor för att motverka att de välter

-Att låsa fast saker (ex. tidningsställ. OBS! Rekommenderas ej att låsa fast värdefulla saker med p.g.a. låsets lika låsning, dvs. samma nyckel till alla lås)

-Kylskåpslås

 

Bruk- monteringsanvisning

Penkid säkerhetsvajer passar för utåt och inåtgående

fönster och dörrar. Vajern är 20 cm lång och beroende

på monteringsavstånd regleras öppningen. Enl. Boverkets

byggregler (BBR) Bör öppningen inte vara mer än 10 cm

där det finns fallhöjd och barn vistas.

 

Med Säkerhetsvajern tillåts fastsättning även på liten yta

då storleken på fastsättningsanordningarna är 59×19 mm. respektive

42×16,5 mm.

 

Passar alla karmmaterial. OBS! Var noggrann med att använda rätt

skruv till rätt material i karm och båge. Det vill säga anpassad skruv

vid montering i trä, UPVC, aluminium, eller metall.

 

Montering

Montering bör ske centrerat både vertikalt och horisontellt.

Vår rekommendation är att säkerhetsvajern installeras av fackman.

Säkerhet

Montering av Penkid säkerhetsvajer fråntar inte behovet av passning

av barn. Var god förvara nyckeln på säker plats

Innehåll:

-Penkid säkerhetslås, lika låsning. (Dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel)

-Skyddslock (UV-beständig plast)

-Nyckel

-Monteringsillustration (inåt-/utåtgående)

-4 Skruv för trä

Distributör i Norden SafeE AB