Säkerhetsvajer

Art. nr 1400-01
Universal Säkerhetsvajer med lås som bl.a. motverkar fallolyckor.
Säkerhetsvajern är lättmonterad och passar alla dörr och fönsterprofiler.

Artikelnr: 1400-01 Kategori:

Beskrivning

Art. nr 1400-01
Säkerhetsvajer Penkid – universal fönsterlås som passar alla profiler.
Säkerhetsvajern begränsar öppning av
fönster och dörrar. Vajern är främst tänkt att användas
i förebyggande syfte för att motverka fallolyckor från:
-Fönster
-Dörrar, luckor osv.

Kan med fördel även användas till:
-Skjutpartier
-Hyllor för att motverka att de välter.
-Att låsa fast saker (ex. tidningsställ. OBS! Rekommenderas ej att låsa fast värdefulla saker med p.g.a. låsets lika låsning, dvs. samma nyckel till alla lås).
-Kylskåpslås

Funktion:
-Säkerhetsvajern kan låsas utan nyckel.

Bruk- monteringsanvisning
Penkid säkerhetsvajer passar för utåt och inåtgående
fönster och dörrar. Vajern är 20 cm lång och beroende
på monteringsavstånd regleras öppningen. Enl. Boverkets
byggregler (BBR) Bör öppningen inte vara mer än 10 cm
där det finns fallhöjd och barn vistas.

Med Säkerhetsvajern tillåts fastsättning även på liten yta
då storleken på fastsättningsanordningarna är 59×19 mm. respektive
42×16,5 mm.

Passar alla karmmaterial. OBS! Var noggrann med att använda rätt
skruv till rätt material i karm och båge. Det vill säga anpassad skruv
vid montering i trä, UPVC, aluminium, eller metall.

Montering
Montering bör ske centrerat både vertikalt och horisontellt.
Vår rekommendation är att säkerhetsvajern installeras av fackman.

Säkerhet
Montering av Penkid säkerhetsvajer fråntar inte behovet av passning
av barn. Var god förvara nyckeln på säker plats.

Innehåll:
-Penkid säkerhetslås, lika låsning. (Dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel).
-Skyddslock (UV-beständig plast).
-Nyckel
-Monteringsillustration (inåt-/utåtgående).
-4 Skruv för trä.
Distributör i Norden SafeE AB