TRYGG LEVERANTÖR AV SÄKRA PRODUKTER

GDPR Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation)

SafeE´s INTEGRITETSPOLICY

På SafeE värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Vår behandling av dina personuppgifter syftar endast till att främja ditt användande av vår beställningstjänst för ÅF på hemsidan och för att kunna ge god service och följa upp ordar, returer och andra fall av affärsmässig relation. Vi lämnar aldrig informationen till 3 part.

I vår skyldighet ligger att beskriva hur vi hanterar dina företagsuppgifter och om det kan du läsa här nedan där det förklaras hur dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter, dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem.

SafeE AB, organisationsnummer 556833–5920, med adress Kronvägen 34A, 175 67 JÄRFÄLLA är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter inom SafeE ÅF e-handel.

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss info@safee.se.

Personuppgifter vi behandlar om dig Personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi genererar om dig: • Företagsnamn • Namn: för- och efternamn • Kontaktinformation: adress, e-postadress, telefonnummer. • IP-adress • organisationsnummer • Orderinformation: orderhistorik, information om beställda varor. • Information om köp: köphistorik, information om köpta varor, tidpunkt för köp. • Information om reklamations-, och garantiärenden: information om reklamationsärendet, information om produktgarantier, information om köpta varor, kundens korrespondens. • Information om dina köp samt information om utförd tjänst: köpta artiklar och tjänster, betalbelopp, datum och betalsätt, rabatter, information om utförd reparation och service. • Användargenererad information: besöks- och klickhistorik, baserat på användning av företagets webbsidor och andra tjänster i digitala kanaler.

Hur och varför vi använder dina personuppgifter som ÅF-e-handelskund

Vi behandlar viss information om dig t ex för att du har valt att lägga en beställning hos oss. De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för nedan beskrivna ändamål och laglig grund: Hur och varför vi använder dina personuppgifter som e-handelskund Ändamål Behandling Kategorier av personuppgifter Laglig grund Lagringstid

För att kunna hantera dina beställningar, köp och returer. • Leverans, inklusive avisering och kommunikation rörande leveransen. •  Kommunikation gällande betalningsgodkännande • Felsökning vid eventuella leveransfel. • Hantering av reklamations- och garantiärenden. • Namn • Kontaktinformation • Information om dina köp • Betalningsgodkännande. För att kunna hantera kundtjänstärenden. • Kommunicera med dig och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller digitalt. • Utreda klagomål- och supportärenden. • Namn • Kontaktinformation • Kundens korrespondens • Uppgifter om klagomålet. Berättigat intresse Till dess att ärendet är avslutat och för en tid om 12 månader därefter. För att kunna marknadsföra produkter och tjänster. • Direktmarknadsföring via digitala kanaler, epost och sms. • Namn • Kontaktinformation • Information om dina köp. • Berättigat intresse Från insamlandet och för en tid om 12 månader därefter. • Kontaktinformation.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om specifika lagringsperioder under rubriken ”För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter”. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har rätt att:

  • få bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag) utan kostnad. Vid uppenbart ogrundade eller orimliga registerbegäranden (särskilt p.g.a. att begärandena är upprepade) kan dock en administrativ avgift tas ut eller begäran nekas.
  • få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
  • få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in
  • få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
  • få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig. Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler, t ex kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. Cookies och liknande tekniker Vi använder cookies, och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på vår hemsida och i våra webtjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Vad är cookies? Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror.

Dessa skickas från SafeE´s eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies: • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app. • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut. • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker. • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida. • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons. Varför använder vi cookies? De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande: Nödvändiga cookies är helt nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, t.ex. våra vår kundportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies. Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål. Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga. Reklamcookies möjliggör för oss att rikta relevant marknadsföring till dig. Hur kan du kontrollera SafeE´s användande av cookies Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på sätt som framgår nedan. Du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Hur du kontaktar oss Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på info@safee.se

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-12-19

 

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Om cookies

På denna webbplatsen använder vi cookies. En Cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Den används för att underlätta för besökaren på webbplatsen.

Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.

Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig som besöker webbplatsen. Gör du till exempel några inställningar eller val på webbplatsen, så kan information om det sparas i en cookie.

Olika typer av cookies

Det finns två typer av cookie, båda kan komma att används på denna webbplatsen.

Den ena typen är beständig cookie. De sparar en fil som ligger kvar under en längre tid på din dator.
Den andra typen kallas sessionscookie. Under tiden du är inne på vår webbplats lagras den temporärt i din dators minne. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Blockera cookies

Du kan ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie på din dator. Det kan dock innebära att du inte får tillgång till all funktionalitet på webbplatsen. Genom webbläsaren kan du också radera cookies som lagrats tidigare. Se din webbläsares inställningar för mer information om detta.

Lag om cookies

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation