TRYGG LEVERANTÖR AV SÄKRA PRODUKTER

Gör som flera fastighetsägare, anlita Kent Pira som säkerhetskonsult när ni vill inventera och förbättra säkerheten i er fastighet.

Tillvägagångssätt - Process

1. Säkerhetsbesiktning innebär att vi gör en omfattande genomgång och rent fysiskt kontrollerar er fastighet utifrån flera säkerhetsperspektiv. Finns problem eller hotbild, har vi ofta hjälpt andra i liknande situation. Nedan nämns områden vi berör.

       Dörrar & fönster

       Försäkringskrav

       Kamera

   Omslutningsytor

   Larm

   Rutiner

   Bevakning

   Belysning

   Omgivning

2. Resultatet redovisas skriftligen i besiktningsprotokoll.

3. Uppföljningsbesiktning av fastigheten sker vanligen sedan föreslagna åtgärder vidtagits. En kvalitétsåtgärd för att säkerställa att vidtagna åtgärder motsvarar önskad säkerhetsnivå.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.