TRYGG LEVERANTÖR AV SÄKRA PRODUKTER

Gör som flera fastighetsägare, anlita Kent Pira som säkerhetskonsult när ni vill inventera och förbättra säkerheten i er fastighet.

Tillvägagångssätt - Process

1. Vid säkerhetsbesiktning gör vi en omfattande genomgång, där vi rent fysiskt kontrollerar er fastighet utifrån flera säkerhetsperspektiv. Finns problem eller hotbild, har vi ofta hjälpt andra i liknande situation. Nedan nämns områden vi berör.2. Besiktningsprotokoll med åtgärdsförslag överlämnas. 3. Uppföljningsbesiktning av fastigheten är en kvalitétsåtgärd för att säkerställa att vidtagna åtgärder motsvarar önskad säkerhetsnivå.

       Dörrar & fönster

       Försäkringskrav

       Kamera

   Omslutningsytor

   Larm

   Rutiner

   Bevakning

   Belysning

   Omgivning

Vill du veta mer?

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.