TRYGG LEVERANTÖR AV SÄKRA PRODUKTER

Vi utför säkerhets och trygghetsskapande besiktningar, revision av fastigheter ur säkerhetsperspektiv. Är rådgivande vid problem som inbrott, obehöriga och andra störningar som kan uppkomma i fastigheter och dess omgivning. Vi har även besiktningserfarenhet från objekt av samhällskänslig karaktär.

Goda referenser finns, kontakta oss för mer info.