SÄKERHETS-/TRYGGHETSBESIKTNING

1. Säkrar era värden för trygg och avbrottsfri, långsiktig och effektiv lönsamhet.      

2. Snabb bedömning av skyddet i och omkring er fastighet, antingen på grund av tidigare problem eller för att förebygga att framtida problem uppstår.

3. Systematisk genomgång med utgångspunkt från både faktisk motståndskraft, avhållande signaler, mänsklig kommunikation och bebyggelseinriktad säkerhet.

SITUATIONELL BROTTSPREVENTION       

Åtgärder som vidtas har omedelbar effekt genom att de minskar tillfälle till brott och störning. Vi utgår från den situationella brottspreventionen. Sedan inventering och genomgripande kontroll av den fysiska miljön i och omkring ditt objekt skett får ni en klar bild på olika brotts och störningsförebyggande åtgärder.

MÅLGRUPP

Fastighetsägare, kommuner, bostadsföreningar, företag, privatpersoner m.fl.

EXEMPEL PÅ OBJEKT

Bostadsfastigheter, affärsfastigheter, industrier, offentliga byggnader, centrum, garage o.s.v.

VI GÖR DET ENKELT

Efter överenskommelse om uppdragets omfattning ger vi snabbt besked om tid för genomförandet.  

FÖRDELAR/VINSTER

Vidtagna åtgärder i enlighet med vår besiktning leder till ökad nulägeskontroll, goda villkor för lägre förvaltningskostnader och minskad utsatthet för brott. Sammantaget skapas förutsättningar för höjd trygghet och trivsel.  De goda exemplen är resultatet av att fastighetsägare arbetar långsiktigt med säkerhetsfrågor och vidtar rätt åtgärder.

Varför välja SafeE?

Lång erfarenhet från åratal av besiktningar. Vi har stöttat den enskilda villaägaren i beslut kring säkerhet, till mer omfattande säkerhetsbesiktningar, där vi ägnat år åt att inventera stora fastighetsbestånd. Vi har hjälpt flera av Sveriges fastighetsägare med lösningsinriktad rådgivning för att förebygga störningar/problem eller med att hantera olika problemsituationer. I vår portfölj finns besök på hundratals verkliga brottsplatser, samtal med de drabbade och förståelse för deras situation, monteringsteknisk kompetens och unik kunskap genom intervjuer med gärningspersoner, med detta bidrar vi till er framgång i ert sammanhang.

       
       Dörrar & fönster    Omslutningsytor    Bevakning  
       Försäkringskrav    Larm    Belysning  
       Kamera    Rutiner    Omgivning  

Tillvägagångssätt - Process

1. Säkerhets-/trygghetsbesiktning innebär att vi gör en omfattande genomgång och rent fysiskt kontrollerar ert objekt utifrån flera säkerhetsperspektiv, i enlighet med vår checklista. Finns problem eller hotbild, har vi ofta hjälpt andra med liknande situation. Ovan nämns områden vi berör.

2. Resultatet redovisas skriftligen i besiktningsprotokoll. Kan även redovisas inför förvaltare, styrelse eller andra.

3. Kvalitéts-/uppföljningsbesiktning av objektet kan ske sedan åtgärder vidtagits. Detta rekommenderas för att säkerställa att vidtagna åtgärder motsvarar önskad nivå.

Vill du veta mer?

Kontakta oss, vare sig det gäller trygghetsbesiktning, analys av problembild, revision eller annat som har med säkerhet och trygghet i fastighet att göra.  

SafeE möter dig i din situation, Välkommen!

Kent Pira, ägare

Kontor 08-759 54 00, mobil 070-759 54 45

Copyright   2018 SafeE AB